Turkse steden willen Nederlandse grondwater- en waterzuiveringstechnologie

31 oktober 2015 07:17 uur

In het Turkse Izmir vond pas geleden de Kent Expo 2015 en Sustainable Water Management Congress plaats. Hierbij stonden water- en afvalmanagement centraal. Het congress richtte zich op waterbedrijven, universiteiten, gemeenten en bedrijven uit de watersector (op nationaal en internationaal niveau). Zij presenteerden hun investeringsplannen en -projecten.

Grondwater in Izmir

De waterbedrijven in de plaatsen Izmir en Manisa produceren hun drinkwater uit grondwater. Het grondwater in Izmir kent een hoge concentratie aan arseen ijzer, mangaan en boor. Omdat zuivering van grondwater prijzig is, zoeken waterbedrijven en gemeenten naar optimalisatie van de zuiveringsprocessen. De stad zoekt naar de mogelijkheden om het gebruik van chemicaliën te verminderen.

Het waterbedrijf van Manisa geeft aan interesse te hebben in Nederlandse technologie en kennis op het gebied van grondwaterbehandeling. Daarom wil de stad een missie organiseren naar Nederland. Het Nederlandse KWR Water Recycle Institute biedt aan dit bezoek te coördineren.

Turkse waterzuiveringssysteem

Turkse waterbedrijven winnen hun water terug van energie en grondstoffen uit huishoudelijk afvalwater. Het waterbedrijf van Izmir maakt gebruik van anaerobe vergisting om biogas te winnen uit rioolslib. Ook gebruikt men zonnewarmte om het rioolslib verregaand te ontwateren (80% droge stof). Het ingedikte rioolslib wordt als meststof ingezet bij de teelt van katoen, rubber, mais en zonnebloemen.

Om dit proces verder te optimaliseren is het bijvoorbeeld denkbaar om gezuiverd rioolwater in te zetten voor irrigatie doeleinden. Ook het direct terugwinnen van nutriënten uit het afvalwater, zoals toegepast op sommige Nederlandse zuiveringsinstallaties van rioolwater, zou een oplossing kunnen bieden. Nederlandse waterbedrijven met veel kennis op dit gebied zijn mogelijk logische partners voor samenwerking. Het Nederlandse KWR Water Recycle Institute heeft aangeboden om de link te leggen met hulp van het NBSO kantoor in Izmir.

Meer informatie

Bent u actief in de watersector en bent u benieuwd naar de kansen voor uw bedrijf in de regio Izmir? Het NBSO helpt u graag bij het vinden van zakenpartners of marktinformatie. Zo kan het NBSO zakenpartners voor u vinden met een zakenpartnerscan.

NBSO Izmir
T +90 232 463 91 02
E info@nbso.com.tr

Netherlands Business Support Office

Nederlandse bedrijven verdienen hun geld voor een groot deel over de grens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich daarom actief in voor de belangen van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Onder meer via het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en NBSO’s. Zij kunnen voor u contacten leggen en op zoek gaan naar marktinformatie.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Fri, 30 Oct 2015