Tubbergen: Aanleg groter riool voor Tubbergen nadert voltooiing

01 augustus 2019 18:36 uur

Aannemer Gerwers Tilligte is bijna klaar met de rioleringswerkzaamheden even buiten de bebouwde kom van Tubbergen. De aanpak van de riolering in de Oranjewijk moet nog goed op gang komen.

Lange tijd moesten automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer over de rondweg bij Tubbergen nabij de kruising met de Huyerenseweg op de rem. De tijdelijke snelheidsbeperking ter plekke had alles te maken met een groot project: het vervangen van de transportleiding tussen het dorp Tubbergen en de Waterzuivering aan de Huyerenseweg en de verlenging van de persleidingen in het deel tussen scholengemeenschap Canisius en de rioolwaterzuivering.

Vertraging

Het grondwerk is bijna voltooid. Alleen de afwerking van de landbouwpercelen waar de leidingen onder liggen, is nog niet helemaal klaar. Die vertraging heeft te maken met de aanhoudende droogte. Eerder heeft het werk tijdelijk stil gelegen vanwege het wachten op een zogeheten aanlegvergunning van zowel gemeente Tubbergen als de provincie Overijssel. Het vervangen was nodig omdat het vorige transportriool voor al het afvalwater uit Tubbergen te klein was geworden

Oranjewijk

In de dorpskern Tubbergen staat nog een omvangrijk rioleringsproject op stapel: het vervangen van de riolering in de Oranjewijk, inclusief herinrichting van de wijk. Daarvoor werkt het bedrijf Gerwers aan een ontwerp, waarna de gemeente Tubbergen nog moet instemmen met het voorstel. Wanneer Gerwers groen licht krijgt voor haar plannen, kan de schop de grond in.

Scheiding

In de toekomst wordt alleen het vuile water uit de wijk via de riolering naar de waterzuivering vervoerd. Het schone regenwater stroomt in de bodem en wordt opgevangen in beekjes en sloten. Door die scheiding van vuil water en schoon regenwater wordt de rioolwaterzuivering ontlast en dat is weer beter voor het milieu. Op dit moment worden zowel vuil water als schoon regenwater nog door één en dezelfde riolering afgevoerd.  Bron: tubantia.nl 31-7-19