Trends in anaeroob zuiveren

21 maart 2014 19:47 uur

Anaërobe behandeling van afvalwater, slib en vast afval wordt duurzaam en met succes toegepast. Daarvoor zijn veel verschillende soorten installaties ontwikkeld en in gebruik.  Tijdens de bijeenkomst op 23 april, bij Rendac/Darling Ingredients International in Son, gaan we met elkaar in gesprek over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van anaeroob zuiveren.
Daarbij wordt onder andere de geavanceerde en geïntegreerde anaerobe zuiveringsinstallatie, die Renac in gebruik heeft genomen, besproken. In deze installatie wordt anaërobe zuivering gecombineerd met biogasontzwaveling, een Anammox installatie en aerobe nazuivering. Uiteraard brengen we tijdens de bijeenkomst een bezoek aan deze zuivering. Bron: KNW  21-03-2014. Belangstelling?  Lees hier meer.