Trendbreuk: lokale afvalwaterbehandeling buitengebied Blankenham dichtbij

14 juni 2015 07:10 uur

In Blankenham wordt het afvalwater onder vrijverval ingezameld en vervolgens met een drukrioolstelsel getransporteerd. Dit drukrioolstelsel is aan vervanging toe. De gemeente Steenwijkerland vraagt zich af of er ook goedkopere én duurzamere oplossingen zijn en heeft Tauw ingeschakeld.

Tauw is gevraagd om een technische en financieel voorontwerp te maken voor mogelijke lokale oplossingen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de oplossing ook voldoende draagvlak heeft van de burgers en de agrariërs in het gebied.

Voor dit onderzoek is de projectgroep ‘Duurzame Sanitatie Blankenham’ opgericht, bestaande uit de gemeente Steenwijkerland, waterschap Reest & Wieden, Stowa, Stichting Rioned, LTO-Noord en Dorpsbelang. Ten behoeve van een goede vergelijking is zowel de vernieuwde aanleg van een drukrioolstelsel als de aanleg van lokale oplossing tot voorontwerpniveau uitgewerkt. Bron: Tauw.nl 11 juni 2015. Lees verder>>>>