Toenemende waterrisico’s staan duurzame ontwikkeling in de weg

11 mei 2018 09:45 uur

Het rapport The geography of future water challenges van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien dat watergerelateerde risico’s duurzame internationale ontwikkeling in de weg staan. Er is dus werk aan de winkel. De waterschappen dragen daar graag een steentje aan bij. Bijvoorbeeld met de Blue Deal, een programma om wereldwijd 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water helpen.

Droogte, overstromingen en slechte sanitaire voorzieningen zorgen voor de grootste watergerelateerde uitdagingen. Vooral het gebrek aan sanitaire voorzieningen – riolering en drinkwatervoorziening – treft jaarlijks een groot deel van de wereldbevolking.
Naar verwachting hebben in 2050 ruim 2 miljard mensen nog onvoldoende sanitaire voorzieningen, wat leidt tot veel ziektes en overlijden. Door een combinatie van een sterke bevolkingsgroei, een toenemend tekort aan water en een laag inkomen per hoofd van de bevolking, zou Afrika een hotspotgebied kunnen worden voor migratie en mogelijk ook voor watergerelateerde conflicten.
Verder kunnen de 3700 nieuw geplande dammen voor waterkrachtcentrales in combinatie met de toenemende watervraag tot groeiende spanningen leiden in grensoverschrijdende rivierstroomgebieden. Bron: waternieuws.blogspot.nl 11-5-18 Lees verder>>>>