Tiny houses Harderwijk niet meer ‘off-grid’ met rioolaansluiting

12 december 2019 08:03 uur

De tiny houses die aan het Rappad in Harderwijk komen, krijgen toch een aansluiting op de riolering. Bij elk huisjes komt een biologisch filter, maar om risico’s voor de volksgezondheid te vermijden wordt het zo gefilterde afvalwater niet in de bodem geloosd.

De opzet van het project met drie tiny houses die vijf en mogelijk nog eens vijf jaar op deze locatie komen te staan, is dat ze niet worden aangesloten op de nutsvoorzieningen; dus niet op de waterleiding en het elektriciteitsnet en ook niet op het gemeentelijk riool.

Dat laatste blijkt bij nader inzien niet zomaar mogelijk. De plek ligt deels op een afstand van minder dan veertig meter van de riolering en dat betekent dat er een wettelijke aansluitplicht geldt.

Risico’s nemen

De gemeente heeft wel overwogen om ‘af te wijken van de gebaande paden’ en ‘weloverwogen risico’s’ te nemen, omdat het project bij wijze van experiment juist is bedoeld om ervaring op te doen met ‘off-grid’ tiny houses.

Door de beperkte schaal, de minimalistische levensstijl en het gebruik van een compost toilet in combinatie met een helofytenfilter – waarbij afvalstoffen biologisch worden afgebroken – zou het met de hoeveelheid en de samenstelling van het te lozen water in de bodem wel meevallen in vergelijking met een normale woning.

Meer vuil van dieren

Volgens de gemeente zou dat zelfs in geen verhouding staan tot de ‘vuilvracht’, ziektekiemen en lastig afbreekbare stoffen die door (huis)dieren en motorvoertuigen in de dagelijks woonomgeving terecht komt.

Maar in dit specifieke geval kunnen bij lozing in de bodem eventuele risico’s voor de volksgezondheid en het milieu niet worden uitgesloten, oordeelt de gemeente. Dat zou voortdurend kunnen worden bijgehouden en gemeten, maar dat zou zo’n 50.000 euro gaan kosten over vijf jaar. Daar komt dan de regelgeving nog bij.

Dan toch maar iets minder off-grid, heeft de gemeente besloten.

De bedoeling is dat de bewoners van elk huisje een eigen helofytenfilter aanleggen als gesloten systeem; de uitstroom van de drie filters zakt niet in de bodem, maar gaat in een gezamenlijke aansluiting naar het riool. Om ervaring op te doen met het filter worden periodiek monsters genomen van de instroom en de uitstroom.

Geen rioolheffing

Omdat de gemeente dit als het ware oplegt aan de bewoners zonder dat zij daar invloed op hebben, betaalt de gemeente de kosten voor de aansluiting en de periodieke controles, in totaal 28.000 euro exclusief btw. Verder hoeven de bewoners geen rioolheffing te betalen. Over een periode van vijf jaar gaat het dan om ongeveer 2500 euro.

Voor twee van de drie tiny houses die voor een periode van maximaal tien jaar op het groene terrein aan het Rappad mogen staan zijn inmiddels vergunningen aangevraagd bij de gemeente.  Bron: destentor.nl 9-12-19