Tilburg: ‘blauwe aders’ verwerken wateroverlast

16 december 2015 07:44 uur

De gemeente gaat maatregelen treffen in de Kapelstraat en de Ringbaan Noord om wateroverlast (zoveel mogelijk) te voorkomen. De planning is om eind 2016 / begin 2017 te starten met de werkzaamheden hiervoor.

Aanleg Blauwe Aders

De oude riolering kan hevige regenbuien niet aan. Omdat het steeds vaker extreem veel regent, legt de gemeente een stelsel met grote rioolbuizen aan om het regenwater te kunnen verwerken, zogenoemde Blauwe Aders. Deze voeren het water af naar de rand van de stad. Ook in een deel van de Kapelstraat en Ringbaan-Noord komt zo’n extra riool. Het stelsel werkt pas optimaal als het in de hele stad is aangelegd. Omdat de wateroverlast hier een groot probleem is, komt er een extra afvoer op het Wilhelminakanaal. Daardoor kan het overtollige regenwater in de toekomst direct via het kanaal worden afgevoerd.

Aanmelden klankbordgroep

De gemeente wil gedurende het project regelmatig overleggen met bewoners via een klankbordgroep. De klankbordgroep vormt dan de schakel tussen bewoners en gemeente. Samen met de klankbordgroep kijkt de gemeente dan naar de inrichting van de straat. De leden nemen de reacties, zorgen en vragen uit de buurt mee naar de vergaderingen met de gemeente. De uitkomsten van deze gesprekken worden via deze pagina en een nieuwsbrief door de klankbordgroepleden met de buurt gedeeld.

U kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep bij Pien Rosmalen, begeleider klankbordgroep, via pien@pienrosmalen.nl. Vermeldt u hierbij uw motivatie en uw adres. Er kunnen ongeveer twaalf personen deelnemen aan de klankbordgroep. Bron: gemeente Tilburg,