Tilburg: blauwe ader in Hasseltstraat

27 februari 2016 13:40 uur

Om de wateroverlast door hevige regenbuien aan te pakken, legt de gemeente op een aantal plekken in Tilburg zogenoemde blauwe aders aan. In maart begint de aanleg van een blauwe ader in de Hasseltstraat.

Een blauwe aders is een extra riool voor de afvoer van overtollig regenwater. De start van het werk in de Hasseltstraat is in het deel tussen de rotonde en het Textielplein. De voorbereidingen duren zes weken. Daarna boort de aannemer het gat voor het nieuwe riool. Ter hoogte van de Hasseltrotonde komt een bouwput. Vanuit deze plek wordt met het boren begonnen. Het ondergronds gat voor het nieuwe riool loopt tot de kruising met de Kwaadeindstraat. Als alles goed gaat, duurt het boren tot augustus. Fietsers worden omgeleid.

Herinrichting

De gemeente is ook bezig met  de voorbereiding voor de herinrichting van het deel Textielplein tot aan de Kwaadeindstraat. Onder meer de bestrating wordt vervangen. Het ontwerp staat op de paginawegwerkzaamheden op deze website.

Door de klimaatverandering zijn er steeds vaker hevige regenbuien. Op een aantal plaatsen in Tilburg zorgt dit voor flinke wateroverlast. Daarom legt de gemeente tot 2018 op meerdere plaatsen blauwe aders aan. Het regenwater dat via de blauwe aders wordt afgevoerd, gaat naar de gebieden buiten de stad waar het wordt verzameld. Dit kan gebruikt worden om watertekorten aan te vullen voor de natuur en de landbouw of voor recreatie. Meer informatie op de pagina over blauwe aders op deze website. Bron: gemeente Tilburg.