Themamiddag ‘Nieuwe verontreinigingen, nieuwe problemen?’

21 maart 2014 20:01 uur

We lezen er allemaal over en zien het op TV. Er zijn steeds nieuwe stoffen die in het milieu terecht komen en waarvan we ons afvragen of deze voor problemen gaan zorgen of niet. Hormonale stoffen, medicijnen, microplastics, nanodeeltjes, de lijst wordt immer langer.

Alterra Wageningen UR organiseert 14 april a.s. een themamiddag over hun onderzoek naar deze problematiek.

De afgelopen twee jaar heeft een consortium onder de vleugels van SKB een pilot onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en mogelijke risico’s van hormonen en geneesmiddelen in het systeem bodem-grondwater-oppervlaktewater.

Tijdens de themamiddag informeren wij u eerst over de resultaten van het onderzoek, de betekenis ervan voor uw dagelijkse praktijk en gaan wij samen nadenken over welke kennisvragen er nog liggen. In het tweede deel van de middag wordt de problematiek breder getrokken gaan we de discussie hierover aanzwengelen. Er zijn namelijk een aantal fundamentele vragen. Hoe moeten we reageren op steeds weer ‘nieuwe’ stoffen die zich aandienen en hoe bepalen we of er wél of – misschien nog belangrijker – géén probleem is? En als er dan eenmaal een probleem geconstateerd is, is dit dan een probleem van één enkele stakeholder of van de maatschappij?

Over de problematiek van de nieuwe verontreinigingen in het milieu zal na deze themamiddag het laatste woord nog niet gezegd zijn. Met uw inbreng kan echter een belangrijke impuls gegeven worden aan een meer structurele omgang met de problematiek. Lees meer>>>>