Telers hebben geen geld voor schoon water

14 juni 2015 07:00 uur

Het lozen van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen is binnenkort niet meer toegestaan, tenzij het afvalwater wordt gezuiverd. In de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming staat aangekondigd dat het per 2016 verboden is dit afvalwater ongezuiverd te lozen. Met name kleinere bedrijven hebben moeite de extra investeringen te financieren, mede door reeds bestaande liquiditeitsproblemen. Zuivering is op dit moment betaalbaar voor 30-35% van de bedrijven met substraatteelt (potgrond, steenwol). Deze bedrijven exploiteren 40-50% van het gehele areaal glastuinbouw met substraatteelt. Dat blijkt uit een rapport van Wageningen UR.

Bron: groentennieuws.nl 11-06-2015. Lees verder>>>>