Technasium RSG Slingerbos doet onderzoek naar microplastics

05 maart 2016 08:09 uur

Voor waterschappen is de aanwezigheid van microplastics in afvalwater een nieuwe uitdaging. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de veranderingen in de hoeveelheid microplastics tijdens het zuiveren van afvalwater.  Zijn er momenten in het zuiveringsproces dat de hoeveelheid microplastics afneemt? Met andere woorden, worden die deeltjes al weggenomen? En zo ja, in welke fase van het proces? En als de microplastics er helemaal niet uitgehaald worden, hoe kun je dat probleem dan aanpakken? Want dat zou betekenen dat de microplastics in het oppervlaktewater terecht komen en mogelijk in de voedselketen.

Probleem op de kaart
Deze grote vragen voor het waterschap vragen om onderzoek. De 3e klas Technasium-leerlingen van RSG Slingerbos | Levant gaan in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe hiermee aan de slag. Na de aftrap bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Harderwijk wordt nu in groepen het onderzoek voorbereid. Door dit project staat dit probleem stevig op de kaart bij het waterschap. Voor beide partijen een vruchtbare samenwerking. Bron: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud – Fri, 04 Mar 2016.