Tauw stimuleert Deventer huishoudens zelf regenwater af te koppelen

09 oktober 2016 19:13 uur

Met het Tauw-project ‘Word regenwaterambassadeur’ hebben de gemeente Deventer, Tauw, Drents Overijsselse Delta en waterschap Vallei en Veluwe de handen ineen geslagen om wateroverlast in de stad tegen te gaan. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk huishoudens in Deventer zover te krijgen dat zij thuis regenwater gaan afkoppelen.

Om wateroverlast tegen te gaan is het belangrijk dat regenwater niet in het riool belandt, maar op eigen terrein wordt benut. Dit zogenaamde afkoppelen kunnen burgers vrij simpel zelf verzorgen, bijvoorbeeld door de regenpijp aan te sluiten op een infiltratievoorziening, of door water op te vangen in een regenton. In de wijk ‘De Worp’ in Deventer is al veel gedaan om de buurtbewoners bekend te maken met de mogelijkheden van afkoppelen. Hier hebben al ruim zestig huishoudens actie ondernomen. Bron: tauw.nl 7 okt. 2016 Lees verder>>>>