Takenpakket waterschap verdeelt kiezer

08 februari 2019 13:18 uur

Het takenpakket van waterschappen, de waterschapsbelasting en recreatie zijn hot topics bij de waterschapsverkiezingen van 20 maart. Dat blijkt uit een analyse die op verzoek van Binnenlands Bestuur door Citisens is gemaakt.

Aanalyse thema’s waterschapsverkiezingen

Voor alle 21 waterschappen heeft Citisens afzonderlijke stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen vooral die punten aan de orde waarin partijen van elkaar verschillen. Dat doen ze op de 25 stellingen die elk van de 21 stemhulpen telt, weet Anne van de Meerakker, vanuit Citisens projectleider voor de stemhulpen van de waterschappen. Belangrijk, want er moet wat te kiezen zijn, anders heeft een stemhulp geen zin. Bij het ene waterschap spelen andere discussiepunten dan bij het andere, maar er kan een top drie worden gedestilleerd die bij alle waterschappen tot politieke verdeeldheid leidt.

Het takenpakket van de waterschappen is een van die drie belangrijkste verkiezingsthema’s. ‘Moeten waterschappen zich richten op kerntaken als waterbeheer, waterzuivering en veiligheid of juist een breder takenpakket krijgen waarbij zij ook taken krijgen in bijvoorbeeld klimaatverandering, het opwekken van energie en recreatie’, verduidelijkt Van de Meerakker. ‘De waterschappen hebben scherpe afspraken gemaakt over wanneer ze energieneutraal willen werken. De discussie die nu speelt is onder meer wat ze doen met de energie die ze zelf kunnen opwekken en de grondstoffen die ze kunnen terugwinnen. Bron: binnenlandsbestuur.nl 8-2-19 Lees verder>>>>