Tachtig glastuinbouwbedrijven gaan restwater zuiveren

21 mei 2016 09:22 uur

Ruim tachtig glastuinbouwbedrijven in de gebieden Raaphorst Tiend in Monster, Lange Stucken en Waalblok in ’s-Gravenzande doen mee aan het pilotproject voor collectieve zuivering van de restwaterstromen. De bedrijven zijn unaniem akkoord gegaan met de businesscase. Uit het afvalwater dat via het bestaande Centrale Afvoer Drainagewater (CAD-systeem) wordt ingezameld, zijn met moderne technieken gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, en zware metalen te verwijderen.

Voor glastuinbouwbedrijven geldt vanaf 1 januari 2018 een verplichte zuivering van restwater-stromen. Het water moet dan schoon zijn om het op oppervlaktewater of riool te mogen lozen. Bron: Duurzaamgeproduceerd.nl. Lees verder>>>>