Symposium – ‘Toiletpapier uit afvalwater, een waardevolle grondstof’

08 mei 2014 12:51 uur

Op 19 juni 2014 organiseren de werkgroep Cellulose, BWA, Attero en STOWA een bijeenkomst over de mogelijkheden voor het terugwinnen en hergebruiken van toiletpapier (cellulose) uit afvalwater. Via speciale fijnzeefinstallaties kan op afvalwaterzuiveringen een groot deel van het aanwezige en tot vezels uiteengevallen toiletpapier uit het aangevoerde afvalwater verwijderd.

De terugwinning van cellulose uit afvalwater is een van de speerpunten van de Waterschappen. Om dit te realiseren is de werkgroep Cellulose opgericht als onderdeel van de Grondstoffenfabriek. Deze werkgroep heeft als doel om de transitie van afvalwaterzuivering naar grondstoffenfabriek op het gebied van cellulose te bevorderen en op termijn de keten voor cellulose te sluiten.

Sinds het STOWA onderzoek “influent fijnzeven in RWZI’S” (rapport 2010-19) en het minisymposium “fijnzeven, innovatie in de afvalwaterketen” van 2012 op de RWZI Leeuwarden is veel gebeurd. Naast het onderzoek dat is gedaan naar toepassing van fijnzeven, zijn de eerste grootschalige installaties in aanbouw, waarmee een nieuwe stroom ontstaat op de zuivering, namelijk “zeefgoed”. Deze stroom, die voor een belangrijk deel uit cellulose bestaat heeft een aanmerkelijk potentieel voor een hogere verwaarding dan de afzet via bestaande kanalen.

Naast kennisdeling over de productie en verwaarding van cellulose uit afvalwater, heeft dit symposium nadrukkelijk een doelstelling om alle betrokkenen uit de keten te betrekken bij het onderwerp. Inhoud ontmoet beleid, producent ontmoet verwerker en afnemer; de afvalwaterwereld ontmoet de biobased economy.

Tijdens de koffiepauzes en de lunch is er gelegenheid om contacten te leggen en is er een mogelijkheid om de presentaties en postersessies in de hal te bezoeken.

Kosten voor het symposium bedragen € 75,- Meld u hier aan: 

Locatie:
Landgoed Hotel Groot Warnsborn
Bakenbergseweg 277
6816 VP ARNHEM