Succes voor Nestlé met anaerobe afvalverwerking

20 november 2014 16:32 uur

Nestlé bespaart geld en reduceert de CO2-uitstoot met een bio-energiecentrale voor de snoepfabriek bij de Britse stad Fawdon. De vergister draagt voor 8 procent bij aan het totale elektriciteitsverbruik. De centrale is eind 2013 op verzoek van Nestlé ontworpen en gebouwd door Clearfleau, een Brits bedrijf dat is gespecialiseerd in het omzetten van vloeibare en vaste reststoffen in hernieuwbare elektriciteit. Nestlé hoopte met de bouw van de centrale de impact op het milieu te verminderen en de duurzame doelstellingen een stap dichterbij te brengen.

Een jaar na ingebruikname zet de centrale dagelijks 200.000 liter aan restmateriaal om in groene stroom door middel van anaerobe dissimilatie. Dat wil zeggen dat het afval wordt afgebroken zonder de aanwezigheid van zuurstof. De generator die met het geproduceerde biogas wordt aangedreven, voorziet de fabriek in 8 procent van de elektriciteitsbehoefte. Het resultaat is een besparing van £ 100,000 op Nestlé’s jaarlijkse elektriciteitsrekening.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven – Thu, 20 Nov 2014.