Studie naar dubbel riool in Katwijk

24 juni 2020 07:54 uur

Een dubbele riolering: een voor de toilet en een voor het overige afvalwater. Dat is een van de concepten in een nieuwe wijk in Katwijk, waar verschillende grote partijen onderzoek naar doen.

Zo’n dubbele riolering heet in vaktermen ‘nieuwe sanitatie’. Dat houdt in dat afvalwater aan de bron wordt gescheiden. Net zoals bij scheiding van afval, zijn bij gescheiden inzameling van afvalwater voordelen te behalen.

Grondstoffen en biogas

In toiletwater zitten ziektekiemen en medicijnresten. Die kunnen veel effectiever worden gezuiverd als het apart wordt ingezameld. Ook kunnen beter grondstoffen en biogas worden teruggewonnen.

Het overige ‘grijze’ water, zoals het douchewater, is vele malen schoner. Dat kan lokaal worden gezuiverd, zodat het voor het dorp een extra zoetwatervoorziening beschikbaar is.

Haalbaarheidsonderzoek

De vijf partijen die dit concept willen toepassen zijn de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwfonds Property Development (BPD), drinkwaterbedrijf Dunea en Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gaat om een nieuw te bouwen dorp op de voormalige vliegbasis Valkenburg. Eerst komt er een haalbaarheidsonderzoek.

Warmte en koude uit drinkwater

Behalve een nieuw concept voor het afvalwater, wil het samenwerkingsverband ook nieuwe technieken gebruiken voor de verwarming en koeling van de wijk. Het warmteconcept voor de nieuwbouw bestaat uit een warmtenet dat kan worden gevoed vanuit verschillende warmtebronnen. Bijvoorbeeld door de warmte of koude van water uit een transportleiding voor drinkwater.

In de zomer is dat water warmer dan in de winter. Die warmte kun je opslaan en gebruiken als het kouder wordt. Voor de woningen in de nieuwe wijk geeft dit een goede basistemperatuur. Om het verder op te warmen zal een warmtepomp worden geïnstalleerd per blok huizen. Bron: installatie.nl