Stroom, warmte en H2 uit rioolslib

13 december 2014 20:09 uur

Hyundai, Toyota en Honda zullen in 2015 in Californië waterstofauto’s (fuel cell vehicles, FCV’s) aanbieden.

Het aantal waterstofstations moet daarom groeien van dertig nu naar een paar honderd. Californië eist daarbij dat 33 % van alle waterstof uit hernieuwbare bronnen komt. Producenten mengen daarom aardgas met 33 % biogas en maken uit dit mengsel via stoomreforming waterstof. Maar het kan schoner. Jacob Brouwer, assistant professor aan de University of California in Irvine, heeft een zogenaamd trigeneration-systeem uitgevonden dat lokaal, dus zonder complexe infrastructuur, schone waterstof wint uit de slibvergistingstanks van een rioolzuivering. ‘Een gesmolten carbonaat brandstofcel laat methaan, koolstofmonoxide en waterstof op elektrochemische wijze reageren waarbij elektriciteit ontstaat’, legt Brouwer desgevraagd uit. ‘Hierbij ontstaat tevens warmte en er blijft waterstof over die gezuiverd wordt en dan geschikt is als brandstof.’ Bron: Technisch Weekblad 12 december 2014  auteur: Teake Zuidema. Lees verder>>>>