Strengere maatregelen tegen bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater

06 juli 2016 08:52 uur

Er komen strengere eisen voor de glastuinbouw zodat minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terechtkomen. De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu mee ingestemd dat glastuinders vanaf 2018 tenminste 95% van alle middelen uit hun afvalwater moeten zuiveren voordat ze het mogen lozen. Het terugdringen van de vervuiling is nodig omdat uit metingen van het water in glastuinbouwgebieden steevast blijkt dat de normen vaak fors worden overschreden. De nieuwe eisen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de tuinbouwsector, waarbij gekeken is naar kosten voor de bedrijven en de haalbaarheid. Bron: Duurzaamnieuws 05-07-2016.  Lees verder>>>>