Stowa: Keuzes maken in veengebieden; niets doen is geen optie

28 juni 2015 08:16 uur

De veengebieden in Nederland kampen allemaal met bodemdaling. Met het oog op klimaatverandering moet er nu echt iets gebeuren. Maar wat? Op 24 juni jl. kwamen bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties in Boskoop bijeen voor de Collegetour IN HET VEEN. Het doel: met elkaar van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen. Niets doen is in ieder geval geen optie; volgens recente studies is dat het duurst. STOWA is mede-organisator van deze bijeenkomst.

Verzakking van wegen, paalrot in fundering van woningen, wateroverlast in woonwijken en landbouwgronden; van Friesland tot Zuid-Holland worden ondernemers en bestuurders geconfronteerd met de gevolgen van bodemdaling, met gemiddeld zo’n centimeter per jaar. Dit brengt hoge kosten met zich mee voor onderhoud aan wegen en rioleringen, voor het waterbeheer en voor maatregelen aan funderingen. Bovendien leidt bodemdaling tot de uitstoot van broeikasgassen. Bron: STOWA 24 juni 2015. Lees verder>>>>