STOWA: Integrale aanpak medicijnresten begint vruchten af te werpen

03 januari 2016 08:41 uur

Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater. Het vormt een lastig probleem, juist omdat er zoveel kanten aan zitten. Want hoe schadelijk zijn deze verontreinigingen eigenlijk voor mens en dier? Hoe komen ze in het oppervlaktewater terecht? Hoe kan je voorkomen dat ze erin terecht komen? Waar kun je ze het best uit het water halen? En hoe haal je ze er dan uit? Gelukkig wordt er van alle kanten gewerkt aan oplossingen.

>Lees het complete verhaal in de nieuwste STOWA ter Info