Stichtse Vecht: hele voortuin opgehoogd in Kockengen

16 maart 2016 18:40 uur

Gemeente Stichtse Vecht komt inwoners van Kockengen tegemoet in de kosten door de hele voortuin op te hogen tot aan de voordeur met zand en/of teelaarde. In Kockengen worden in het kader van Kockengen Waterproof de straten opgehoogd en riolering vernieuwd, waardoor het dorp minder kwetsbaar wordt voor stevige regenbuien. Eerder was er alleen sprake van het ophogen van de eerste twee meter van de voortuinen, de bewoners waren zelf verantwoordelijk voor de rest.

Deze maatregel geldt voor alle woningen die onderdeel zijn van het project. Woningeigenaren die in een eerdere fase hun voortuin al hebben opgehoogd, krijgen hun kosten gecompenseerd en ontvangen hierover bericht.

Eigen verantwoordelijkheid

Bewoners dragen zelf de zorg en/of kosten voor het leeghalen van de eerste twee meter van de tuin en het pad naar de voordeur. Voor het opnieuw inrichten van de tuin geldt hetzelfde. De gemeente zorgt voor het afvoeren van groen- en puinafval uit de tuinen en de inzet van een kleine kraan en medewerker op een zaterdag als hulp bij het vrijmaken van de eerste twee meter van de tuinen en het pad van de weg naar de voordeur. Daarnaast draagt de gemeente de kosten voor het omleggen en/of aansluiten van de huisaansluitingen van de riolering.

Meer weten?

Bent u inwoner van Kockengen en wilt u specifiekere informatie? Kijk dan bij het wijknieuws over Kockengen opwww.stichtsevecht.nl/kockengen. Wilt u meer weten over het project Kockengen Waterproof? Kijkt u dan opwww.kockengenwaterproof.nl. Vragen kunt u stellen via info@stichtsevecht.nl o.v.v. Kockengen Waterproof.