Stichtse Rijnlanden rondt onderzoek zuiveringstechnologie af

25 oktober 2014 10:44 uur

Het onderzoek dat De Stichtse Rijnlanden in 2013 en 2014 heeft gedaan naar de zuiveringstechnologie Nereda®, is afgerond. De voornaamste conclusie is dat de technologie voldoende geschikt is gebleken om toe te passen op de zuiveringinstallatie in Utrecht. Er zijn echter ook andere geschikte technologieën. In 2015 start de aanbesteding voor de nieuwe zuiveringsinstallatie, daarna wordt duidelijk welke technologie toegepast gaat worden.

Vernieuwing nodig

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht, die per dag 75 miljoen literafvalwater schoonmaakt, is een verouderde installatie. Onderdelen van de installatie zijn versleten en aan vervanging toe en het schoongemaakte water voldoet in de nabije toekomst niet meer aan de vereiste normen. Het waterschap is daarom vernieuwing van de installatie aan het voorbereiden.

Nieuwe technologie

Nereda is een nieuwe technologie voor het zuiveren van het afvalwater, waarbij de bacteriën in het zuiveringsproces groeien in korrels. De technologie werd in 2012 al op diverse, kleinere rioolwaterzuiveringsinstallaties gebruikt. Om te zien of de technologie ook voor de grote stadsinstallatie in Utrecht geschikt zou kunnen zijn, is eind 2012 een schaalmodel op het terrein aan het Zandpad gebouwd. Met dit schaalmodel is ruim een jaar proefgedraaid. De conclusie van de proef is dat de technologie geschikt is om te gebruiken. Het zuiveringsresultaat is goed, het energiegebruik is zoals verwacht laag.
Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft het waterschap een subsidie ontvangen van ruim 1 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Volgende stap

De volgende stap in de voorbereidingen is de aanbesteding. Hetalgemeen bestuur neemt eind 2014 een besluit over de eisen die aan de nieuwe installatie gesteld zullen worden. Naast het zuiveringsresultaat zullen de kosten daarbij een belangrijke rol spelen. Na de aanbesteding is duidelijk met welke technologie de nieuwe installatie zal gaan draaien.
De bouw start in 2017. Bron: Stichtse Rijnlanden oktober 2014.