Stichting RIONED pleit voor behoud verplicht GRP

11 november 2014 19:51 uur

In een brief aan de Tweede Kamer pleit Stichting RIONED voor behoud van het verplichte rioleringsplan in de nieuwe Omgevingswet.

De Omgevingswet is momenteel in de maak. De nieuwe wet gaat het recht op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, natuur & milieu en het algemeen bestuursrecht bundelen en vereenvoudigen. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het wetsvoorstel in juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit voorstel heet het rioleringsplan voortaan ‘gemeentelijk rioleringsprogramma’ en vervalt na 2020 het verplichte karakter ervan.

Reden behoud verplichting

Stichting RIONED pleit voor behoud van de wettelijke verplichting van het GRP, omdat de gemeente hierin beschrijft hoe zij haar watertaken concreet invult. Bovendien vormt het rioleringsprogramma met haar langetermijnbeschouwing van de financiering de basis voor de onderbouwing van de rioolheffing. Beide zijn zeer belangrijk in de communicatie naar bewoners en bedrijven.

Verschil zorgplichten en taken

De gemeentelijke zorgplichten op het gebied van afval-, hemel- en grondwater krijgen in de Omgevingswet ook een andere naam. De wet noemt deze voortaan gewoon ‘taken’ van de gemeente. De bedoeling is dat er materieel geen verschil zit tussen zorgplichten en taken. Toch lijken er met name bij grondwater verschillen op te treden. Stichting RIONED heeft de Tweede Kamer verzocht om de minister hierover om opheldering te vragen.

Lees de RIONEDbrief aan de Tweede Kamer

Lees hier over de Omgevingswet