Stein: 17 juni derde bewonersavond herinrichting Dr. Poelsstraat en Ch. de Geloesstraat

07 juni 2015 06:13 uur

Op woensdag 17 juni aanstaande vindt om 19.30 uur de derde bewonersavond plaats over de herinrichting van de Doctor Poelsstraat en de Charles de Geloesstraat in Elsloo. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het Maaslandcentrum (Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo). Omwonenden worden hier per brief voor uitgenodigd.

Wateroverlast

Tijdens de eerste twee informatiebijeenkomsten is met name stilgestaan bij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Tijdens deze bijeenkomsten is tevens naar voren gekomen dat met name de bewoners van de Dr. Poelsstraat wateroverlast ervaren bij hevige en/of langdurige regenval. De gemeente heeft daarop onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van het riool en de gekoppelde huisaansluitingen. De resultaten van dit onderzoek worden tijdens deze derde bijeenkomst met de bewoners gedeeld.

Website

Meer informatie over dit project staat op de website van de gemeente Stein.