Steenwol Lapinus filtert meer dan 50% verontreinigde microdelen uit afspoelend regenwater langs wegen

09 oktober 2019 15:50 uur

Advies- en ingenieursbureau Tauw pleit voor filteren sterk verontreinigende stoffen in regenwater; inmiddels bij wet verplicht in Denemarken

Hevigere regenbuien en sterkere verdroging van gebieden in Nederland hebben een forse weerslag op de conditie van het oppervlaktewater en het grondwater. Regenwater dat langs de doorgaande wegen en lokale wegen de berm in spoelt, bevat concentraties verontreinigende stoffen dat afkomstig is van voertuigen. Lapinus (onderdeel van de Rockwool Group) heeft ontdekt dat steenwol een uitstekend materiaal is om dit soort stoffen uit het regenwater te filteren, om te voorkomen dat ze in het milieu terechtkomen. Wageningen University & Research (WUR) testte de steenwol in hun laboratorium, met als resultaat dat meer dan 50% van deze stoffen door de steenwol wordt opgevangen.

Steenwol wordt onder meer gebruikt in watermanagementsystemen (Rockflow) om water te bufferen met als doel wateroverlast te voorkomen tijdens hevige regenbuien. Bij piekbelasting wordt het overtollige water snel en efficiënt opgevangen en langzaam geïnfiltreerd naar het grondwater. Lapinus heeft ontdekt dat de steenwol in deze watermanagementsystemen ook geschikt is om regenwater te filteren. Daan de Kubber, manager marketing & business development bij Lapinus, legt uit dat steenwol zelfs in staat is om opgeloste verontreinigde stoffen uit het regenwater te halen, zoals PAK’s en zware metalen als zink en koper. “Deze milieubelastende stoffen stromen bij regenbuien via het asfalt van doorgaande wegen en lokale wegen de bodem in. Dat heeft vergaande consequenties voor de waterhuishouding in Nederland, waardoor de stoffen ook in de voedselketen terecht zouden kunnen komen”, zegt De Kubber. PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn moleculen die ontstaan door thermische ontbinding veroorzaakt door uitlaatgassen, banden en remmen van voertuigen en zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Bron: waterforum.net 8-10-19 Lees verder>>>>