Steenwijkerland: duurzame vervanging optie voor riool Blankenham

13 september 2014 17:53 uur

Het oude riool in Blankenham moet op korte termijn vervangen gaan worden. Door de gemeente Steenwijkerland is, samen met het Waterschap Reest en Wieden en begeleid door STOWA/RIONED, LTO-noord en Dorpsbelang Blankenham bekeken of een duurzame en kostenneutrale vervanging van dit riool mogelijk is. Vervanging door een natuurlijk systeem zou een goed alternatief kunnen zijn.

Tijdens een bewonersavond in juli is dit alternatief met de inwoners van Blankenham besproken. Geconcludeerd is toen dat de inwoners positief kritisch hierover zijn en een alternatief met belangstelling willen bekijken. Bedrijfszekerheid en de wens geen omkijken te hebben naar het afvalwater zijn hierbij belangrijke aandachtpunten. Een natuurlijk alternatief voor het huidige riool zou bijvoorbeeld kunnen zijn een helofytenfilter of wilgenfilter.

In een vervolgonderzoek wordt onder meer aangegeven welke voorzieningen kunnen worden gerealiseerd, wat daarvan de kosten zijn en hoe het beheer geregeld kan worden. Hiervoor wordt door alle hierboven genoemde partijen binnenkort een intentieverklaring ondertekend. Uiteindelijke besluitvorming over welke vorm van riolering in Blankenham wordt aangelegd vindt plaats na dit onderzoek.

Van het traditioneel rioleren naar een eventueel duurzame sanitaire oplossing in dit gebied is een trendbreuk. Daarom zijn ook de landelijke organisaties STOWA/RIONED bij dit project betrokken. Bron: gemeente Steenwijkerland.