Start bouw energiefabriek Hengelo

17 mei 2015 07:03 uur

In 2018 levert waterschap Vechtstromen elektriciteit aan 3.500 huishoudens. Op donderdag 30 april werd tijdens een bijeenkomst op de rioolwaterzuivering in Hengelo de start van de bouw officieel bekrachtigd. Gedeputeerde Eddy van Hijum gaf aan hoe de realisatie van de Energiefabriek Hengelo bijdraagt aan de provinciale ambities op het gebied van energie.

In het programma rond de starthandeling stonden de ambities van verschillende organisaties voor activiteiten op het snijvlak tussen water en energie centraal. Namens de Topsector Energie sprak Manon Janssen, landelijk boegbeeld voor de topsector Energie. Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen benadrukte het belang van de Energiefabriek Hengelo als eerste stap op weg naar een energie neutrale waterkringloop. Bron: Topsector energie 13 mei 2015. Lees verder>>>>