Start aanleg waterberging Alblasserdam

20 juli 2014 07:10 uur

Op woensdag 16 juli hebben wethouder Verheij van de gemeente Alblasserdam en heemraad Bassa van Waterschap Rivierenland het startsein gegeven voor de aanleg van 3 ha water in Alblasserdam. Zij verbreedden de bestaande watergang tussen de A15 en de Helling door met een grote kraan grond weg te graven.

Wethouder Verheij: “In de Vinkenpolder, het gebied ten zuiden van de Alblas, is het verharde oppervlak de laatste decennia fors toegenomen door de aanleg van bedrijventerreinen. De aanleg van nieuw open water voorkomt ongewenste peilstijgingen. Waar mogelijk maken we de oevers van de watergangen gelijk natuurvriendelijk.” Aannemersbedrijf Hak voert in opdracht van de gemeente Alblasserdam en Waterschap Rivierenland het werk uit langs de A15 en bedrijventerrein Hoogendijk.

Heemraad Bassa van Waterschap Rivierenland: “De gemeente Alblasserdam maakt gebruik van bestaande locaties voor waterberging, zoals deze plek. Bovendien is het gebruik van grond van Rijkswaterstaat voor waterberging – bij de op- en afritten van de A15 – bijzonder.” Hij doelt hiermee op het extra water dat later dit jaar zal worden aangelegd. Op http://www.alblasserdam.nl/ zijn de locaties op de kaart te bekijken. Bron: Waterschap Rivierenland.