Standaarduitwisselingsformaat rioleringsmeldingen in testfase

17 mei 2014 18:49 uur

Advies- en ingenieursbureau RHDHV heeft een standaarduitwisselingsformat voor rioleringsmeldingen ontwikkeld: SUF-MELD. Het concept wordt de komende maanden in de praktijk getest, waarna het definitieve format in het GWSW wordt opgenomen. Eind dit jaar komt ook de handleiding beschikbaar.

Aanleiding

Jaarlijks ontvangen alle gemeenten samen ongeveer 70.000 meldingen die gerelateerd zijn aan de rioleringszorg (41 per 10.000 inwoners, Riolering in Beeld 2013). Elke gemeente heeft daartoe een meldingensysteem ingericht, dat past bij de eigen organisatie. Daarbij is eenduidigheid tussen gemeenten ver te zoeken. Dat blijkt onder meer uit de aantallen meldingen per gemeente, die variëren tussen 0 en 150 meldingen per 100 km rioolstelsel. Door het gebrek aan eenduidigheid kunnen gemeenten lastig van elkaar leren, bijvoorbeeld als het gaat om de invloed van stelselkeuze, onderhoudsfrequentie, zettingen en toegankelijkheid van de meldingencentrale.

Daarnaast blijkt het voor individuele gemeenten lastig om te leren van de eigen meldingen en grip te krijgen op de effectiviteit van de afhandeling. Dit komt doordat zij de aard van de meldingen, de achterliggende oorzaken en de getroffen acties niet of in aparte systemen opslaan. Zo bleek tijdens het promotieonderzoek van Jojanneke Dirksen dat meldingen in het systeem aan een adres zijn gelinkt, terwijl de informatie over achterliggende oorzaak en wijze van oplossen juist is gelinkt aan een rioolobject. Bron: Rioned. Lees verder>>>>