Spaarwater: Vergunningen en beleid ondergrondse waterberging

19 april 2015 08:13 uur

Toetsing vergunningen ondergrondse opslag

Tijdens het ontwikkelen van innovaties passeren veel uitdagingen de revue. Naast technische uitdagingen liggen er financiële vraagstukken en is de juiste communicatie van belang. Een zeer belangrijk is ook de beleidsmatige boring. Binnen Spaarwater wordt gewerkt aan de borging van de nieuwe innovaties binnen het huidige beleid. Dit gebeurt onder andere door het vormgeven van de vergunningenprocedure voor ondergrondse zoetwateropslag.

Ondergrondse opslag van zoetwater is een innovatie die tot nu toe vooral op pilotschaal wordt uitgevoerd. Wat tot gevolg heeft dat er nog niet veel ervaring is met de vergunningenprocedure. Er liggen vraagstukken zoals: welke partij is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor ondergrondse opslag? Waar toetst een vergunningverlener op bij een aanvraag? Deze vragen proberen we te beantwoorden binnen Spaarwater.  Bron Spaarwater 16-04-2015. Lees  meer>>>>