Son en Breugel: vervanging deel van de riolering op Ekkersrijt Oost

13 april 2014 06:44 uur

Het college van burgemeester en wethouders besluit een project te starten waarbij een deel van de riolering op Ekkersrijt Oost wordt vernieuwd. Het gaat om verbetering van het huidig gescheiden rioolstelsel in Ekkersrijt 3000 t/m 3300. Daarbij wordt de capaciteit van het regenwaterriool vergroot en komt er een nieuw lozingspunt op het Wilhelminakanaal.

Bij een 9-tal bedrijven moet ook de rioolaansluiting worden aangepast om de waterhuishouding te verbeteren in zowel het noordelijke als zuidelijke deel van Ekkersrijt Oost. De ervaring van wateroverlast zal na deze vervanging, calamiteiten uitgezonderd, grotendeels tot het verleden moeten behoren.

De eerste stap in het traject is het opstellen en aanbesteden van een technisch bestek. Het uiteindelijke rioleringswerk start in het najaar van 2014 en zal in het voorjaar 2015 worden opgeleverd.

Bedrijven in de directe omgeving blijven gedurende de werkzaamheden steeds bereikbaar voor klanten en leveranciers. De direct betrokken woningen en bedrijven worden in het najaar per adres geïnformeerd over de tijdelijke gevolgen en bereikbaarheid. Bron: gemeente Son en Breugel.