Smallingerland: Waterplan de Drait nu definitief

14 februari 2016 08:55 uur

Een kleine 100 mensen kwamen vorige week woensdag naar de informatieavond in Brede School De Drait. Gemeente en waterschap presenteerden daar de laatste versie van het waterplan voor de wijk. We ontvingen een daarop een tweetal suggesties: het aanleggen van drainage onder het speelveld bij de school en het verwijderen van de vlinderheuvel tussen de uitlopers van het fietspad. Besloten is het plan hier op aan te passen. Daarmee is het definitief en kan gestart worden met het maken van een planning voor de uitvoer. We verwachten na de bouwvak te kunnen starten met de aanleg van de vijverpartijen. Aansluitend gaan we ook aan de slag in de openbare ruimte. Er komen nieuwe fiets- en wandelpaden en we knappen de groenstroken op. Bron: gemeente Smallingerland. Lees meer>>>>