Sluis: in toeristenseizoen geen werkzaamheden riolering Cadzand-Bad

25 mei 2014 06:11 uur

In het toeristische en druk bezochte Cadzand-Bad worden in het kader van de Optimalistatie Afvalwater Systeem (OAS maatregelen) binnenkort rioleringswerken uitgevoerd.

Vooruitlopend hierop is gestart met het vervangen van de waterleiding in het rioleringstracé, wat de komende tijd wordt afgerond. Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden is voorbereidend werk verricht t.a.v. het onderzoek van Niet Gesprongen Explosieven in een gedeelte van de Scheldestraat.

Deze week start Aannemingsbedrijf MJ Oomen te Sprundel met de 1e fase voor de uitvoering van het project “rioleringswerken Cadzand-Bad”. Dit project betreft de straten Egelantierlaan, de Lopinge en de Duindoornstraat.

Het werk is opgedeeld in een drietal fasen. De 1e fase betreft de kruising van de Blommaart, Meidoornstraat en Egelantierlaan. Gedurende week 20 is deze kruising volledig afgesloten voor alle verkeer. Fase 2 betreft de kruising Scheldestraat – Egantierlaan, Egelantierlaan en de Lopinge. In deze fase doorkruist de riolering de secundaire waterkering van de Scheldestraat. Fase 3 is de laatste fase waarin de riolering in de Egantierlaan en Duindoornstraat wordt vervangen. In alle fasen wordt de huidige gemengde vuilwaterriolering vervangen door een gescheiden stelsel waar een vuilwaterstelsel en een hemelwaterstelsel wordt aangelegd. Door de  aanleg van een gescheiden stelsel wordt er minder schoon regenwater naar de rioolzuivering getransporteerd. Hierbij is van belang dat zoveel mogelijk verhard oppervlak (straten en dakvlakken) op het regenwaterstelsel wordt gekoppeld. Vanwege de toeristische functie van Cadzand-Bad worden er van 1 juli tot 15 september 2014 geen werkzaamheden uitgevoerd. Half september worden de werkzaamheden in fase 3 weer hervat, welke dan tot medio november duren. Bron: gemeente Sluis