Sliedrecht: Vervanging riolering Thorbeckelaan / Vogelenzang kost bijna drie ton

19 juni 2020 06:44 uur

Dinsdag 23 juni 2020 (oordeelsvormend) en dinsdag 30 juni 2020 (besluitvormend) staat het voornemen om de riolering van de kruising  Thorbeckelaan / Vogelzang nog dit jaar te verangen. Eerder dan gepland! Wethouder Ton Spek (CDA) van Openbare Ruimte vraagt de gemeenteraad namens het College van B & W in te stemmen met een krediet van € 280.000,–.

In januari 2020 is de slechte toestand van de riolering gebleken toen er een gat is ontstaan op het parkeerterrein vanwege het lokaal bezwijken van de riolering onder de verharding. (Archieffoto gemeente Sliedrecht)

Voor de rioolvervanging Vogelbuurt is begin 2019 de riolering geïnspecteerd in De Horst en de kruising Thorbeckelaan / Vogelenzang. Deze riolering was in de originele projectscope rioolvervanging Vogelbuurt geen onderdeel van de werkzaamheden.

Slechte toestand
De riolering is geïnspecteerd om met zekerheid te kunnen bepalen dat de originele projectscope de juiste is. “Uit de inspectie bleek de kwaliteit van de riolering slecht, met het advies om grote delen binnen één tot vijf jaar te vervangen of te vernieuwen. Het aanpakken van de riolering in delen van de Vogelenzang, Thorbeckelaan en De Horst in 2020 ten opzichte van een later moment betekent optimalisatie van fasering en kosten, en ook het reduceren van risico door bezwijken van riolering de komende jaren”, staat in het voorstel aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn er met het uitvoeren van de rioolwerkzaamheden in 2020, na aanleg van het kruispunt Thorbeckelaan / Vogelenzang (uitvoering eerste kwartaal 2021), minder zettingen te verwachten.

Risico’s uitsluiten
De beoordeelde riolering in slechte toestand wordt vervangen door nieuwe riolering. De huidige risico’s van instortingen worden door het vervangen van de riolering uitgesloten. Na uitvoering kan de riolering van dit tracé weer decennia mee. Daarnaast past het uitvoeren van de werkzaamheden aan de riolering goed in de fasering van de andere werkzaamheden in de Vogelbuurt-Noord en het aanpassen van het kruispunt Vogelenzang/ Thorbeckelaan.

Eerder
De investering in het riool van de Vogelenzang / Thorbeckelaan wordt tien jaar naar voren gehaald. Na toezegging van het buget worden de werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de riolering voorbereid en aanbesteed. De gemeente Sliedrecht schrijft dat bij aanvang van de werkzaamheden de omgeving wordt geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden. Bron: sliedrecht24.nl