Sleutelrol voor Nederland in OESO-rapport over Water Governance

03 mei 2015 06:06 uur

Goed waterbestuur is cruciaal om wereldwijd waterschaarste het hoofd te bieden. Tijdens het Wereld Water Forum in Daegu in Korea presenteerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een concept voor twaalf richtlijnen voor goed waterbestuur. Die richtlijnen hebben betrekking op effectiviteit, efficiency en vertrouwen/ betrokkenheid.

Tijdens de presentatie van de draft OECD principles of water governance refereerde Angel Gurria, secretaris-generaal bij de OESO, aan de Nederlands studie uit 2014. “De Nederlandse waterschappen willen in 2020 hun kosten met 750 miljoen euro verminderen. Met dat doel voor ogen zijn de waterautoriteiten nauwer gaan samenwerken. Als er zelfs in Nederland nog ruimte voor verbetering is, zal er elders zeker ruimte voor verbetering zijn”, zei Gurria. Bron: Waterschap Reest en Wieden (Waterforum.net). Lees verder>>>>