Slechts 25% Noord-Hollanders voorbereid op overstroming

28 september 2016 18:14 uur

Een kwart van de Noord-Hollanders weet hoe je je op een overstroming kan voorbereiden. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij het waterbewustzijn ten aanzien van leven met water centraal staat. Hoewel de kans op een overstroming klein is, kunnen de gevolgen extreem groot zijn. We starten daarom deze week een voorlichtingscampagne.

Zorgwekkend

Het OESO rapport ‘Water Governance in the Netherlands, Fit for the Future?’ uit 2014 laat een nog minder positief beeld voor Nederland zien. Hoewel uit het rapport blijkt dat het waterbeheer in ons land goed geregeld is, komt het tekort aan waterbewustzijn eveneens naar voren. Uit een onderzoek dat in 2009 onder 1000 burgers werd gehouden, bleek dat 85% nauwelijks of nooit aan de mogelijkheid van een overstroming denkt. 72% schat de kans dat hij/zij door een overstroming getroffen wordt als zeer klein of verwaarloosbaar in. Bron: hhnk.nl 28 sept. 2016 Lees verder>>>>