Sensortechnologie voor sturen rioolwater

07 februari 2018 13:56 uur

In Leeuwarden, Groningen en Assen is de toepasbaarheid van sensortechnologie voor het sturen van rioolwater op basis van waterkwaliteit onderzocht. Met als doel optimalisering van de hydraulische capaciteit van gemengde rioolstelsels en de ontvangende RWZI’s. Uit de resultaten blijkt dat het real-time sturen van rioolwater in gemengde stelsels op basis van waterkwaliteit kansen biedt in specifieke situaties.

Over het onderzoek en de resultaten verscheen onlangs een uitgebreid artikel van Astrid Mous en Peter van der Maas (WLN) in H2O, maandblad voor de watersector.

Hoewel steeds meer regenwater apart wordt ingezameld via regenwaterriolen, wordt een groot deel van het regenwater nog ingezameld via gemengde rioolstelsels. Bij hevige neerslag worden deze rioolstelsels hydraulisch zwaar belast. Met als gevolg dat er lozingen van overtollig rioolwater op oppervlaktewater (overstorten) plaatsvinden en de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zwaar worden belast, waardoor de zuiveringsprestaties vaak verminderen. Dit kan mogelijk worden verbeterd door op bepaalde locaties bewust verdund rioolwater over te storten op (ruim) oppervlaktewater, mits de waterkwaliteit dat toelaat. Bron: wln.nl 6-2-18 Lees verder>>>>