Sensortechnologie voor slim transport van rioolwater

13 januari 2016 08:14 uur

In Assen, Groningen en Leeuwarden meten sensoren de kwaliteit van rioolwater. Deze proeven moeten aantonen welke winst kan worden behaald met het online monitoren en actief sturen van rioolwater. De verwachting is dat er minder vuil water naar het oppervlaktewater verdwijnt, dat er minder overlast is bij langdurige regenval en minder energieverbruik. Dit alles leidt uiteindelijk tot minder kosten. De proeven maken deel uit van het project ‘Sensortechnologie voor slimme inzameling en transport rioolwater’. Wetterskip Fryslân is deelnemer aan dit project.

In veel steden en dorpen wordt regenwater afgevoerd via een gemengd rioolstelsel. Bij langdurige regenval wordt het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) belast met sterk verdund rioolwater. Hierdoor wordt het zuiveringsrendement van de rwzi beperkt en wordt er meer vuil water naar het oppervlaktewater gebracht. Door bij langdurige regenbuien de rioolafvoer te sturen, kan dit worden voorkomen. De methode kan leiden tot lagere exploitatie- en investeringskosten.

Eerste fase

In de eerste fase die nu loopt wordt de kwaliteit van rioolwater en oppervlaktewater gemonitord op verschillende locaties in de 3 provinciehoofdsteden. Onderzocht wordt of met online monitoring van onder andere troebelheid en geleidbaarheid een goed beeld kan worden verkregen van de kwaliteit van het rioolwater. Daarnaast wordt met berekeningen bekeken wat de winst kan zijn indien (in situaties van heftige regenval) bewust op bepaalde plekken met het regenwater wordt omgegaan. De resultaten moeten inzicht geven of deze innovatie leidt tot winst als het gaat om afname van vuilwater en energiebesparing. Bij een positieve uitkomst zal in volgende projectfasen een meet- en besturingssysteem voor de steden worden ontwikkeld en wordt de winst in de praktijk onderzocht en gedemonstreerd.

Projectinitiatief

Het project ‘Sensortechnologie voor slimme inzameling en transport rioolwater’ is een samenwerking van de waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, de gemeenten Assen, Leeuwarden en Groningen en de waterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen. De projectleiding is in handen van waterlaboratorium WLN. Bron: Wetterskip Fryslan