Sensoren meten kwaliteit van het rioolwater

24 januari 2016 08:51 uur

In Assen, Groningen en Leeuwarden meten sensoren de kwaliteit van rioolwater. De metingen maken deel uit van een proef die aan moet tonen welke winst kan worden behaald met het online monitoren en actief sturen van rioolwater.

De beoogde winst ligt op verschillende vlakken: minder vuilemissie naar oppervlaktewater, minder wateroverlast op straat, minder energieverbruik en uiteindelijk: minder kosten. Op veel locaties in de stedelijke omgeving wordt regenwater afgevoerd via een gemengd rioolstelsel. Bij hevige regenval kan het rioolsysteem worden overbelast. Dit leidt tot ongewenste situaties zoals water op straat en de lozing van ongezuiverd rioolwater op oppervlaktewater. Door de klimaatverandering zullen zware regenbuien vaker voorkomen en heviger zijn. Bron: Drenthe Journaal 22-01-2016. Lees verder>>>>