Schoon gietwater voor tuinders

29 augustus 2015 18:05 uur

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt samen met zijn waterpartners aan een AquaReUse-installatie in de Overbuurtsche polder in Bleiswijk. De Overbuurtsche polder is een modern glastuinbouwgebied in de gemeente Lansingerland. Bij het nieuwe concept AquaReUse verzamelen we het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven (huishoudelijk en tuinbouwwater) centraal in het gebied en zuiveren dit tot gietwaterkwaliteit. Mede door het steeds intensiever worden van de tuinbouw blijft de waterbehoefte binnen deze sector erg groot. De afgelopen decennia is gewerkt aan het optimaliseren van het hergebruik van het gietwater op de bedrijven.Door het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven ter plaatse te zuiveren, in de bodem op te slaan en opnieuw te gebruiken:

  • Gaan we verzilting van de bodem tegen.
  • Hoeven de glastuinbouwbedrijven zelf geen grond- en/of oppervlaktewater meer te onttrekken. Er ontstaat namelijk een gesloten waterketen.
  • Beschikken de glastuinbouwbedrijven naast hemelwater over ander goed gietwater voor hun bedrijfsvoering. Qua kosten is het alternatief voor de tuinders vergelijkbaar met een gangbare gietwatervoorziening.
  • Gaat er minder afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, dit levert aanzienlijke kostenbesparingen op.

De installatie is in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd. Op dit moment leggen we het distributiestelsel aan. Zodra dit klaar is, kunnen we het water aan de tuinders leveren.

De bouw van de installatie wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, EFRO (Kansen voor West), Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht, Rabobank, Stowa, Evides Industriewater, Wageningen UR, gemeente Lansingerland en de betrokken lokale glastuinbouwers.

Bron: hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.