Scherpenzeel: Start bouwrijp maken Heijhorst

13 juli 2014 08:28 uur

Op maandag 21 juli a.s. start aannemer Berkhof met het bouwrijp maken van het Heijhorstterrein. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. De eerste fase bestaat uit de aanleg van nieuwe riolering in de Hovenierslaan ten zuiden van de Holevoetlaan, het aanbrengen van tijdelijke bestrating op dat deel van de Hovenierslaan en aanpassingen rondom en op het plein van de Wittenbergschool.

Afsluiting kruispunt Hovenierslaan/Holevoetlaan

Het streven is om deze werkzaamheden op 1 september 2014 klaar te hebben als het nieuwe schooljaar begint. Om dit te kunnen realiseren zullen de werkzaamheden ook tijdens de vakantieperiode door gaan. De nieuwe riolering in de Hovenierslaan moet aangesloten worden op de riolering in de Holevoetlaan. Hierdoor zal het kruispunt Hovenierslaan/Holevoetlaan grotendeels afgesloten worden voor een periode van ongeveer 2 weken.

Vragen over uitvoering?

De woningen in deze buurt blijven bereikbaar. Alleen voor de bewoners voor het woonwagenkamp is een tijdelijke ontsluiting noodzakelijk in deze fase. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houdt de heer Peter ten Cate vanuit de gemeente toezicht. Indien u vragen heeft over de uitvoering kunt u met hem telefonisch contact opnemen op telefoonnummer (033) 277 23 24.  Bron: gemeente Scherpenzeel.