Schagen: Samen één rioleringsplan in de Noordkop

13 november 2017 07:02 uur

De vaststelling van het Gezamenlijke Gemeentelijke Rioleringsplan op 7 november bij de raadsvergadering in Schagen betekent een bijzondere mijlpaal: voor het eerst hebben de vier samenwerkende gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de Noordkop samen één rioleringsplan. Eerder werd het plan al als hamerstuk en met complimenten vastgesteld in de gemeenten Texel, Den Helder en Hollands Kroon. Deze samenwerking geeft verder impuls aan slim investeren, realiseren en beheren.

Gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan Noordkop

‘Ruimte voor water’, is de titel van het Gezamenlijke Gemeentelijke Rioleringsplan Noordkop 2018-2022. De huidige en toekomstige klimaatveranderingen kúnnen en mogen we als overheid niet negeren: een andere visie op het omgaan met regenwater en vuil water/het riool is hoognodig. Het water staat ons nog net niet aan de lippen, maar maatregelen mogen niet meer te lang op zich laten wachten. Het creëren van (opvang)ruimte voor water is de kern van dit gezamenlijke rioleringsplan.

Nieuwe manier van inrichten openbare ruimte

Extreme buien komen steeds vaker voor. De riolen kunnen deze grote hoeveelheden niet aan. Het riool hierop aanpassen brengt enorm hoge kosten met zich mee. Om extreme buien op te kunnen vangen, moeten we het regenwater zo veel mogelijk vast houden of tijdelijk opslaan op plekken waar het geen schade kan aanrichten. Het betekent bijvoorbeeld dat tuinen en de openbare ruimte water tijdelijk moeten kunnen bergen door voldoende groen en laagtes aan te brengen. Bron: hollandskroon.nl 9-11-17 Lees verder>>>>