Saniwijzer toont vernieuwende vormen afvalwaterbehandeling

17 mei 2014 18:37 uur

De komende jaren zijn flinke investeringen nodig in riolering en afvalwaterzuivering. Naast de conventionele, centrale sanitatiesystemen zijn daarvoor steeds meer alternatieve, decentrale systemen beschikbaar. De nieuwe website Saniwijzer.nl van STOWA en Stichting RIONED laat de mogelijkheden zien.

Gemeenten en waterschappen investeren doorlopend in de aanleg en het beheer van de riolering en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Gezien de toenemende leeftijd van de systemen zal de vervanging – en daarmee ook de kosten – oplopen. Daarom loont het de moeite te kijken of alternatieve sanitatievormen mogelijk en gewenst zijn. Bijvoorbeeld door het afvalwater op gebouw- of wijkniveau in te zamelen, wellicht uitgesplitst in deelstromen als zwart, geel of grijs water. Of juist gemengd met andere afvalstromen. Of dicht bij de bron verwerkt. Bij nieuwe sanitatie zijn de mogelijkheden die de lokale situatie biedt leidend. Soms blijken deze systemen goedkoper, effectiever en duurzamer te zijn dan conventionele sanitatiesystemen. Bron: Rioned. Lees verder>>>>