SaNiPhos van GMB BioEnergie: bijdrage aan duurzame waterketen

20 juli 2014 07:36 uur

Festivalbezoekers deden het al, zwangere moeders ook. Het Nieuwe Plassen rukt op. Gescheiden ingezamelde urine is een prima grondstof voor kunstmest. Gaan we met toiletbezoek de wereld behoeden voor voedseltekorten? Bezoekers van Pinkpop dronken en plasten er heerlijk op los, zoals altijd. Maar in 2011 luchtte het urinoir meer op dan ooit. Plassen gaf ook het gevoel iets nuttigs te doen: bijdragen aan het bestrijden van voedseltekorten op de wereld. Met een splinternieuwe installatie haalde het bedrijf SaNiPhos in Zutphen uit de festivalurine stikstof en fosfaat, ingrediënten voor kunstmest.

GMB BioEnergie ontwikkelde Europa’s eerste urineverwerkingsfabriek: SaNiPhos®. Zij ontwikkelden de techniek om fosfaat en stikstof uit urine te winnen. Het fosfaat binden we met magnesium. Dit levert magnesiumammonium-fosfaat op. Ofwel: struviet. Een belangrijke meststof. De stikstof wordt verwerkt tot ammoniumsulfaat. Met deze innovatieve verwerkingstechnologie winnen we niet alleen schaarse stoffen terug. Hiermee is ook een nieuwe stap gezet in de optimalisatie van de waterketen. Door urine afzonderlijk in te zamelen en te verwerken, worden RWZI’s aanzienlijk minder belast.

Door brongerichte verwerking én terugwinning van fosfaat en stikstof uit urine wordt een bijdrage geleverd aan de inrichting van een duurzame waterketen. De verontreinigende stoffen fosfaat en stikstof worden teruggewonnen voor nuttig hergebruik als (duurzame) meststof. In plaats van de urine via het riool, sterk verdund, op de rioolwaterzuivering te lozen kan urine op een brongerichte wijze met SaNiPhos® worden verwerkt en kunnen de nuttige stoffen fosfaat en stikstof als schonekunstmest worden teruggewonnen.
SaNiPhos® is een goed voorbeeld van Cradle to Cradle (afval = voedsel) en een praktische stap naar een meer duurzame inrichting van de waterketen. Lees meer>>>>