Sanering asbest in de Vlielandstraat en aanleg wadi

04 september 2016 18:47 uur

Op dinsdag 6 september start de gemeente met de sanering van de groenstrook bij de kruising Vlielandstraat en Texelstraat, ter hoogte van de Molukse kerk. Na het saneren komt er een wadi op deze plek. Het werk duurt tot en met donderdag 7 september, als het weer het toelaat.

Asbest

Uit eerdere grondonderzoeken in de Driesprong blijkt dat er kleine hoeveelheden asbest op een aantal plaatsen in de bodem zit. De gemeente is gestart met saneren van deze plekken. De Vlielandstraat is de laatste plek in uw wijk waar dit gebeurt.

Een gespecialiseerd bedrijf verwijderd het gemengd materiaal. Dit gebeurt volgens de regels en met de nodige voorzorgmaatregelen. Tijdens het werk zijn er metingen van lucht en bodem, zodat het asbest zich niet verspreidt. De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant controleert of de sanering goed is gedaan en alle verontreinigde grond is afgevoerd.

Aanleg wadi

Na het saneren van de bodem legt de gemeente een wadi aan bij de kruising Vlielandstraat en Texelstraat. Een wadi is een droge greppel dat bij regen tijdelijk regenwater opneemt, dat de bodem langzaam verwerkt. Zo is er minder kans op wateroverlast en schade aan groen door teveel of te weinig water. Na de nieuwe inrichting nemen wadi’s kleinere regenbuien op. Bij grote regenbuien gaat het overtollig water naar het riool. Bron: bredabuurt.nl 4 sept 2016