Samenwerkingsovereenkomst wateroverlast getekend

09 november 2018 09:04 uur

Wateroverlast  in de kernen van Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade bleek ook dit jaar weer een groot probleem te zijn. Door klimaatverandering zullen inwoners hier steeds vaker mee te maken krijgen.

Negen partijen hebben vandaag afgesproken om samen de schouders te zetten onder het tegengaan van wateroverlast. Extreme buien van 50 mm in twee uur tijd mogen nog maar éénmaal per 25 jaar tot overlast leiden.

Het nationale bestuursakkoord Klimaatadaptatie, dat eind dit jaar door een groot aantal partijen wordt ondertekend, stelt dat Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn. In Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade wordt met voorrang gewerkt aan deze doelstelling en wordt een versnelling nagestreefd. De opgave blijft echter zeer groot: zo vereist  bijvoorbeeld de realisatie van de ambitie om af te koppelen zeer grote ingrepen in het rioleringsstelsel terwijl ook de inwoners zelf maatregelen zullen moeten treffen. Bron: waterschaplimburg.nl 8-11-18 Lees verder>>>>