Samenwerking voor verbetering waterkwaliteit Tungelroysebeek

06 juli 2014 15:27 uur

Op vrijdag 4 juli ondertekenden vertegenwoordigers van Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap De Dommel en Nyrstar Budel een verklaring. Het doel van deze overeenkomst is samen te werken om het  ecologisch herstel van de Tungelroysebeek gestaag verder te zetten.

De Tungelroysebeek is een beek die onder invloed staat van het lozingswater van zinkproducent Nyrstar in Budel, welk deels een historisch karakter heeft. Nyrstar Budel gebruikt vandaag de dag state-of-the-art technologieën om haar milieuzaken te beheren gerelateerd aan waterlozing vanuit haar zinkbedrijf. Dit betekent dat het bedrijf beter presteert dan de Europese lozingsnormen voorschrijven. Om deze praktijk verder te reguleren heeft Waterschap De Dommel een lozingsvergunning aan Nyrstar verleend, waarin  duidelijk is aangegeven wat de minimumkwaliteit van het lozingswater moet zijn. Bron: Gezien In Weert 5 juli 2014. Lees verder>>>>