Samenwerking Utrechtse partijen rond klimaat en ruimte

12 oktober 2014 08:28 uur

Wethouder Hans Marchal van de gemeente Wijk bij Duurstede en hoogheemraad Els van der Vorm van De Stichtse Rijnlanden hebben op 9 oktober 2014 een afvalwaterakkoord getekend. Dit deden zij in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. ‘Samen gaan we zorgen voor goed riool- en zuiveringsbeheer, tegen aanvaardbare kosten,’ aldus hoogheemraad Van der Vorm.

Goed beheer, gezonde leefomgeving

De gemeente zorgt voor de riolering, het waterschap zorgt voor het zuiveren van het afvalwater. Twee taken die letterlijk met elkaar verbonden zijn. Wethouder Hans Marchal geeft aan: ‘In het vandaag gesloten afvalwaterakkoord hebben we samen afspraken gemaakt over het beheer van riolering en zuivering, de afvalwaterketen. Dit beheer willen we zo optimaal mogelijk doen om te zorgen voor schoon water in sloot en rivier, ter bescherming van de volksgezondheid en onze leefomgeving.’

Samenwerken in de waterketen

De gemeente Wijk bij Duurstede en De Stichtse Rijnlanden nemen allebei deel aan Winnet, het Water Innovatie Netwerk binnen de provincie Utrecht. In dit netwerk werken 14 gemeenten en het waterschap aan doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer van de afvalwaterketen. ‘Dit afvalwaterakkoord is een waardevolle verdieping van de samenwerking binnen Winnet,’ aldus hoogheemraad Van der Vorm. Ook wethouder Marchal onderschrijft de waarde van de samenwerking en ziet het afvalwaterakkoord als een belangrijke stap naar de beheersing van de totale waterketen in de toekomst. ‘Een goede samenwerking met het Hoogheemraadschap is daarbij onontbeerlijk.’ Bron: gemeente Wijk bij Duurstede 10 oktober 2014