Samenwerking gemeente Amstelveen en het waterschap levert een besparing op van 3 miljoen

21 juni 2014 15:04 uur

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bespaart € 3 miljoen door € 100.000 euro bij te dragen aan aanpassingen van het rioolstelsel van de gemeente Amstelveen. Met deze bijdrage kan de gemeente haar intelligente pompsturing inzetten waardoor het afvalwater geleidelijker naar de rioolwaterzuivering (RWZI) wordt afgevoerd.

Om de volledige toevoer van het Amstelveense afvalwater op termijn te kunnen verwerken was een uitbreiding van de RWZI noodzakelijk die rond de 3 miljoen zou kosten. Ook de gemeente Amstelveen stond voor de nodige uitdagingen op het gebied van riolering. Door dit naast elkaar te leggen bleek een besparing voor beide partijen mogelijk.

Dagelijks Bestuurder Peer Rooijmans van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “Onze bijdrage is winst voor zowel de gemeente als voor ons. Door dit gezamenlijk op te pakken dragen we bij aan de doelstellingen van het bestuursakkoord Water, waarbij het gaat om slimme samenwerking in de waterketen. Dit resultaat is daar een prachtig voorbeeld van.” Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de inliggende 18 gemeenten hebben zich ten doel gesteld om uiterlijk in 2020, 8% kosten te besparen in de afvalwaterketen en hierdoor de stijging van de lasten van inwoners te beperken. Wethouder Ruud Grondel in Diemen en voorzitter van het gezamenlijke samenwerkingsoverleg noemt dit resultaat: ”een veelbelovende eerste stap”.

De cheque van € 100.000 is op donderdag 19 juni 2014 uitgereikt aan wethouder Peter Bot van de gemeente Amstelveen tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe ‘waterwethouders’ in de raadszaal van de gemeente Diemen. Wethouder Peter Bot (Rioolbeheer): “Door intensieve samenwerking tussen gemeenten en waterschappen kunnen we de lasten voor inwoners beperken. Ik hoop en vertrouw erop dat we in de toekomst nog veel meer mooie resultaten kunnen boeken”.

Bron: Waterschap Amstel Gooi en Vecht 20 uni 2014.